Over Basisvaardigheden

Basisvaardigheden en Bibliotheek Het Groene Hart

Onder basisvaardigheden verstaan we de competenties en vaardigheden die iemand nodig heeft om mee te kunnen komen in de huidige samenleving. En dan specifiek op de terreinen van
lees-, schrijf- en spreekvaardigheid, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden (computer, laptop mobiele telefoon, tablet etc.). In de doorlopende leerlijnen van het Nederlandse (volwassenen)onderwijs zijn dit de niveaus Instroom, 1F en 2F.

Bibliotheek Het Groene Hart is er voor alle inwoners van de gemeenten Oudewater, Montfoort en Woerden die moeite hebben met lezen en schrijven, met rekenen en/of met digitale vaardigheden. En voor mensen die dreigen te verdwalen op websites van de overheid. We ondersteunen organisaties en helpen in de bibliotheek ook zelf mensen op weg.

Vanuit de programmalijn Basisvaardigheden adviseren en
ondersteunen we gemeenten, organisaties en partners die te maken hebben met mensen die niet beschikken over voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden om zelfredzaam te zijn. We brengen de basisvaardigheden steeds weer bij hen onder de aandacht, met de vragen als ‘Zijn de medewerkers zich bewust van mogelijk lage basisvaardigheden bij hun klanten?’ en ’Waar kunnen zij hun communicatie en werkprocessen misschien aanpassen?’

We leggen contacten tussen organisaties in de regio, verwijzen door naar taalaanbieders, stimuleren kwaliteit van de vrijwilligers, leveren trainingen en deskundigheidsbevordering en we houden spreekuren. Deze laatste zijn bedoeld voor alle mensen die actief bezig zijn met/ behoefte hebben aan ondersteuning bij de basisvaardigheden.

Digitaal- en Taalhuis van de Bibliotheek Het Groene Hart is de uitvoerende tak binnen de programmalijn Basisvaardigheden. We koppelen vraag aan kwalitatief aanbod: dat kan een vrijwilliger in de bibliotheek of een andere organisatie in de regio zijn. Het is altijd maatwerk en start met het bepalen van iemands niveau van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Er kunnen meerdere zaken spelen die ten grondslag liggen aan een achterstand in de
basisvaardigheden. Het is belangrijk om deze te achterhalen. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, coachen we onze vrijwilligers, spelen we in op behoeftes uit het veld en stimuleren we nieuwe initiatieven. In de Bibliotheek hebben we een up-to-date collectie met leesboeken op diverse niveaus, lesmethodes en oefen-/ instructiematerialen voor vrijwilligers en hun maatjes.

Aan de slag

We hebben geen standaard programma, maar bieden maatwerk. Daarom is iedereen welkom voor een persoonlijke kennismaking. Kom langs voor:

Taal en rekenen

Hulp bij computers en internet

Vragen over websites van de overheid

"In korte tijd al zoveel geleerd"

Lees de ervaringen van mensen die oefenen met taal, rekenen en digitaal en van onze vrijwilligers.

verhalenbundel met ervaringen

Team Basisvaardigheden

Het team binnen Bibliotheek Het Groene Hart dat zich bezighoudt met Basisvaardigheden bestaat uit: 

  • Els van Steenbeek, Consulent Taal en Rekenen, els.vansteenbeek@bibliotheekhgh.nl
  • Liza La Porta, Consulent Digitaal, liza.laporta@bibliotheekhgh.nl
  • Elma Hadziomerovic, Programmacoördinator Basisvaardigheden, elma.hadziomerovic@bibliotheekhgh.nl

Vrijwilligers

Team Basisvaardigheden wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor Bibliotheek Het Groene Hart. Wil je vrijwilliger worden? Bel tijdens het telefonisch spreekuur of kijk bij onze vacatures. 
 

telefonisch digitaal spreekuur

telefonisch spreekuur taal en rekenen

vacatures vrijwilligers

Aandacht voor basisvaardigheden is ontzettend belangrijk

In Nederland heeft 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en rekenen. Een groot deel van deze groep heeft bovendien beperkte digitale vaardigheden. Volgens een schatting gaat het om 2,5 miljoen mensen wanneer ook 65-plussers en mensen met uitsluitend lage rekenvaardigheden worden meegeteld. Zij ervaren dagelijks de gevolgen: bij het helpen van hun kinderen met schoolwerk, bij het vinden of behouden van werk, bij mobiel bankieren, bij het lezen van de bijsluiter van een medicijn of bij het communiceren met bijvoorbeeld een medewerker bij het gemeenteloket.

We werken samen met:

Gemeente Woerden, gemeente Oudewater, gemeente Montfoort, Ferm Werk, Welzijn Woerden, Sociaal Stadsteam Welzijn Oudewater, SWOM, Vluchtelingenwerk Montfoort/Linschoten, Prago, Stichting Ontmoeting, Interculturele Contactgroep Linschoten en Stichting Lezen en Schrijven, Kwadraad maatschappelijk werk, Oefenen.nl, UWV, Digisterker, Koninklijke Bibliotheek, Belastingdienst, Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, Wij zijn Woerden.


Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: