Over Basisvaardigheden

Basisvaardigheden en Bibliotheek Het Groene Hart

Bibliotheek Het Groene Hart is er voor alle inwoners van gemeenten Oudewater, Montfoort en Woerden die moeite hebben met lezen en schrijven, met rekenen of met digitale vaardigheden. En voor mensen die dreigen te verdwalen op websites van de overheid. We ondersteunen organisaties en helpen in de Bibliotheek ook zelf mensen op weg.

Vanuit de programmalijn Basisvaardigheden adviseren en ondersteunen we gemeenten, organisaties en partners die te maken hebben met mensen die niet beschikken over voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden om zelfredzaam te zijn. We brengen basisvaardigheden steeds weer onder de aandacht: zijn de medewerkers zich bewust van lage basisvaardigheden bij hun klanten en waar kunnen zij hun communicatie en werkprocessen misschien wel aanpassen?

We verbinden organisaties in de regio, verwijzen door naar taalaanbieders, stimuleren kwaliteit van vrijwilligers en leveren trainingen, deskundigheidsbevordering en spreekuren: beschikbaar voor alle mensen die actief bezig zijn met de basisvaardigheden in de drie gemeenten.

Digi-Taalhuis Het Groene Hart is onze uitvoerende tak binnen de programmalijn Basisvaardigheden, gevestigd in de Bibliotheek. We koppelen vraag aan kwalitatief aanbod, dat kan een vrijwilliger in de Bibliotheek of een andere organisatie in de regio zijn. Het is altijd maatwerk en start met het bepalen van iemands niveau van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Er kunnen meerdere zaken spelen. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, coachen we onze vrijwilligers, spelen we in op behoeftes uit het veld en initiëren en organiseren we nieuwe inititatieven. In de Bibliotheek hebben we een up-to-date collectie met boeken, oefenmaterialen en tools voor vrijwilligers en mensen met vragen.

Aan de slag

We hebben geen standaard programma, maar bieden maatwerk. Daarom is iedereen welkom voor een persoonlijke kennismaking. Kom langs voor:

"In korte tijd al zoveel geleerd"

Lees de ervaringen van mensen die oefenen met taal, rekenen en digitaal en van onze vrijwilligers.

Team Basisvaardigheden

Het team binnen Biblitheek Het Groene Hart dat zich bezighoudt met Baisvaardigheden bestaat uit: 

  • Els van Steenbeek, Consulent Taal en Rekenen, els.vansteenbeek@bibliotheekhgh.nl
  • Felice Mul, Manager Basisvaardigheden, felice.mul@bibliotheekhgh.nl
  • Onno Schmitz, Consulent Digitaal, onno.schmitz@bibliotheekhgh.nl
  • Elma Hadziomerovic, Programmacoördinator Basisvaardigheden, elma.hadziomerovic@bibliotheekhgh.nl

Vrijwilligers

Team Basisvaardigheden wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor Bibliotheek Het Groene Hart. Wil je vrijwilliger worden? Bel tijdens het telefonisch spreekuur of kijk bij onze vacatures. 
 

Aandacht voor basisvaardigheden is ontzettend belangrijk

In Nederland heeft 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en rekenen. Een groot deel van deze groep heeft bovendien beperkte digitale vaardigheden. Volgens een schatting gaat het om 2,5 miljoen mensen wanneer ook 65-plussers en mensen met uitsluitend lage rekenvaardigheden worden meegeteld. Zij ervaren dagelijks de gevolgen: bij het helpen van hun kinderen met schoolwerk, bij het vinden of behouden van werk, bij mobiel bankieren, bij het lezen van de bijsluiter van een medicijn of bij het communiceren met bijvoorbeeld een medewerker bij het gemeenteloket.

We werken samen met:

Gemeente Woerden, gemeente Oudewater, gemeente Montfoort, Ferm Werk, Welzijn Woerden, Sociaal Stadsteam Welzijn Oudewater, SWOM, Vluchtelingenwerk Montfoort/Linschoten, Prago, Stichting Ontmoeting, Interculturele Contactgroep Linschoten en Stichting Lezen en Schrijven, Kwadraad maatschappelijk werk, Oefenen.nl, UWV, Digisterker, Koninklijke Bibliotheek, Belastingdienst, Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, Wij zijn Woerden.


Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: