Abonnementstarieven 2019

Gepubliceerd op: 30 september 2018 20:23

Per 1 januari 2019 stijgen de tarieven van het klein abonnement, het standaard abonnement en het plusabonnement. Reden hiervoor is inflatie en de geplande btw-stijging. De 50% korting voor voltijd studenten tot 30 jaar en scholieren (middelbare school) op een standaard en een klein abonnement blijft bestaan. Automatische incasso is hier niet mogelijk.

Abonnement 2018 2019 Met incasso
Plusabonnement € 80,00 € 84,50 € 82,00
Standaard abonnement € 53,00 € 56,00 € 53,50
Klein abonnement € 32,00 € 34,00 € 31,50
Digitaal standaard € 42,00 € 42,00 € 42,00
Digitaal klein € 21,00 € 21,00 € 21,00
Jeugd t/m 17 jaar Gratis Gratis Gratis