Raad van Toezicht Bibliotheek Het Groene Hart

Gepubliceerd op: 15 juli 2021 18:56

Per 1 juli 2021 is het bestuursmodel van de Stichting Regiobibliotheek Utrecht Zuid-West, de Bibliotheek Het Groene Hart, gewijzigd van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model. De keuze voor de transitie is gebaseerd op de gewenste professionalisering van het bestuur en de complexiteit van het werkveld. Per die datum is ook de naam van de Stichting aangepast naar Stichting Bibliotheek Het Groene Hart.

Wij gaan graag samen met de gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort aan de slag met de ambities en afspraken in het door de 3 overheidslagen en de bibliotheken ondertekende Bibliotheekconvenant 2020-2023. In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ligt de focus op het leveren van een relevante bijdrage aan drie maatschappelijke opgaven:

  1. Een geletterde samenleving; bevorderen geletterdheid en leesplezier
  2. Participatie in de informatiesamenleving; digitale inclusie en digitaal burgerschap
  3. Leven lang ontwikkelen; basisvaardigheden, blijvende inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling

Ook is verwoord wat er nodig is om deze rol goed te kunnen vervullen, namelijk een robuust bibliotheekstelsel. In het convenant staat daarom ook beschreven wat er nodig is om de toekomst van bibliotheekvoorzieningen te garanderen:

  1. bibliotheken blijven goed bereikbaar en toegankelijk;
  2. bibliotheken kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel (inclusief vrijwilligers);
  3. er komt een collectief landelijk bibliotheeksysteem;
  4. samenwerking, certificering en monitoring en innovatie zijn belangrijke randvoorwaarden.

Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is ook gewijzigd. Per 7 juli is de bestuursvoorzitter, mevr. Alien Cnossen, afgetreden. De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. Wiebe Blok uit Woerden.

De overige leden van het bestuur hebben zitting genomen in de Raad van Toezicht: dhr. Danny Boere, mevr. Ilse de Kruijf, dhr. Jan Verschuur, mevr. Marcia Sanderse en mevr. Marianne van der Geld (vicevoorzitter).

De directeur mevr. Mirjam van den Bremen is benoemd tot directeur-bestuurder.


Gezicht bij de namen:
Boven van links naar rechts: dhr. Danny Boere en Wiebe Blok (voorzitter)
Onder van links naar rechts: mevr. Marianne van der Geld (vicevoorzitter), mevr. Ilse de Kruijf, dhr. Jan Verschuur en mevr. Marcia Sanderse.