Mijn kind heeft dyslexie, en nu?

Gepubliceerd op: 9 mei 2019 12:54

Bij iemand met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam en het kost vaak veel energie. Dit staat verder los van hoe slim of intelligent iemand is. Soms kan een kind een tijdje prima meekomen op school totdat het tempo omhoog gaat…

Op deze avond krijg je meer informatie over dyslexie en hoe zich dat op school uit. Ook wordt er dieper ingegaan op hoe je als ouder of leerkracht het kind kunt ondersteunen op het gebied van lezen en spelling. Denk hierbij aan het maken van huiswerk, hoe je lezen leuk maakt en welke strategieën je in kunt zetten om het lezen en schrijven makkelijker te maken voor het kind. 

Voor wie?

Voor ouders die vermoeden dat hun kind dyslexie heeft of waarvan er sprake is van dyslexie. En voor leerkrachten van groep 3, 4 en 5 van het basisonderwijs. 

Inhoud

Het volgende komt aan bod deze avond:

  • Wat is dyslexie?
  • Hoe doet dyslexie zich voor in groep 3, 4 en 5?
  • Wat kan de school doen? Wat is de rol van ouders?
  • Tips voor het begeleiden van je kind op het gebied van lezen en spelling
  • Hoe verloopt (de aanmelding van) een dyslexietraject?
  • Hoe kan de Bibliotheek helpen?

Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. 

Waar en wanneer

  • woensdag 12 juni
  • Bibliotheek Woerden, Meulmansweg 27
  • Van 19.30 tot 21.00 uur
  • gratis

Graag aanmelden via e-mail bij brigitte.vanleeuwen@bibliotheekhgh.nl onder vermelding van je naam en aantal personen. 

Deze avond wordt verzorgd in samenwerking met OnderwijsAdvies.