Gemeente Montfoort ontvangt extra bijdrage voor terugkeer Bibliotheek

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019 12:39

Wethouder Rensen nam op 7 oktober de zogenaamde Asscher-gelden in ontvangst: een bijdrage van de landelijke overheid die gemeenten kunnen gebruiken voor het verbeteren van de lokale Bibliotheekvoorziening.

Wethouder Rensen: “De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat inwoners van Montfoort en Linschoten de Bibliotheek missen. Als college spraken wij eerder al af: we gaan ons hard maken voor de terugkeer van de Bibliotheek. In welke vorm dan ook. Een Bibliotheek is van grote waarde voor onze samenleving. Niet alleen voor het uitlenen van boeken, ook als een plaats voor ontmoeting en inspiratie. De financiële bijdrage van de landelijke overheid voelt dan ook als wind in de rug en steunt ons in het voorstel dat eind van de maand wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.”

Volgende stappen en rol Bibliotheek Het Groene Hart

Het voorstel ‘Terugkeer bibliotheekvoorziening Montfoort en Linschoten’ gaat uit van de opening van ‘Het Huis van Ervaring’; een bibliotheekvoorziening voor alle inwoners, jeugd én volwassenen. In de raadsvergadering van 28 oktober wordt de raad gevraagd in te stemmen met dit voorstel én om in te stemmen met het voornemen om Bibliotheek Het Groene Hart als operationeel projectleider aan te stellen. De Bibliotheek zal hierbij samen optrekken met welzijnsorganisatie SWOM.

Sluiting Bibliotheek Montfoort en Linschoten

In november 2015 sloten de openbare Bibliotheekvoorzieningen in Montfoort en Linschoten hun deuren als gevolg van bezuinigingen. In het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 is aangeven dat de Bibliotheek terugkeert als plaats om elkaar te ontmoeten. De afgelopen periode onderzocht de gemeente hoe dit voornemen kan worden waargemaakt. Met de wensen en behoeften van inwoners steeds als uitgangspunt; zij blijken een bibliotheekvoorziening te zien als centrale en toegankelijke plek, met ruime openingstijden, om elkaar te ontmoeten en waar de collectie boeken ruim en actueel is. 

Asscher-gelden

In heel het land kunnen 12 gemeenten rekenen op een financiële bijdrage van de landelijke overheid, in totaal trekt het kabinet 3 miljoen euro uit voor de terugkeer of behoud van een lokale Bibliotheekvoorziening.

  • Foto gemeente Montfoort. V.l.n.r.: Mirjam van den Bremen, Lodewijk Asscher, Ingrid van Engelshoven, Jocko Rensen.