Gemeenten Oudewater en Woerden ondertekenen samenwerkingsconvenant met de Bibliotheek Het Groene Hart

Gepubliceerd op: 22 januari 2019 12:36

Met het convenant versterken en behouden de gemeenten en de Bibliotheek voor de komende vier jaren volwaardige bibliotheekvoorzieningen in Oudewater, Woerden en de dorpskernen.

George Becht, wethouder Woerden, Walther Kok, wethouder Oudewater, Alien Cnossen, voorzitter bestuur Bibliotheek Het Groene Hart, en Mirjam van den Bremen, directeur Bibliotheek Het Groene Hart, kwamen donderdag 17 januari samen in Bibliotheek Woerden om het convenant te onderteken.

“Het bestaan van de Bibliotheek is hiermee verzekerd. Leuk om elkaar voor dit feestelijke moment in de Bibliotheek te ontmoeten, nu al een laagdrempelige plek waar inwoners terecht kunnen voor meer dan boeken. De komende jaren gaan we samen voor een sterke koppeling met het sociaal domein, de Bibliotheek als ontmoetingsplek op verschillende thema’s, zowel taal als digitaal,” aldus George Becht.

Walther Kok voegde toe: “Fantastisch om dit samen te tekenen, we behouden hiermee een volwaardige Bibliotheek én bouwen voort om nog zichtbaarder te worden, ook in het sociale domein. Het gaat erom dat de mensen in Woerden en Oudewater echt iets aan deze samenwerking gaan hebben.”

De Bibliotheek sloot af, Mirjam van den Bremen: “Wij zijn heel blij. Als Bibliotheek zijn wij van, voor en door de inwoners en dit convenant verzekert de basis waarop onze dienstverlening kan blijven. Samen met de gemeente, inwoners en ons landelijke netwerk gaan we verder.”

Gemeente Montfoort is vooralsnog geen partner in deze samenwerkingsovereenkomst. Op eigen verzoek en in goed overleg blijft gemeente Montfoort betrokken bij het regionaal bestuurlijk overleg rondom de bibliotheekdienstverlening. 

Foto: Alex de Kuijper