Woerden maakt schuldhulp begrijpelijk

Gepubliceerd op: 21 oktober 2021 11:50

Eén op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Bibliotheek Het Groene Hart en het team Schuldhulpverlening van de gemeente Woerden werken samen om laaggeletterden en laaggecijferden beter van dienst te zijn.

Dit artikel is uit tijdschrift Sprank, najaar 2021
Tekst: Sandra Dijkman Dulkes
Beeld: Katrien Mulder
Op de foto: Lucinda Koeleman (links) en Janny Vervoort (rechts)

Klanten doen niet altijd wat hun wordt gevraagd, merkten ze bij schuldhulpverlening in Woerden. “Dan kunnen er bij de professional al snel vooroordelen ontstaan. ‘Ze willen niet’ of ‘ze zijn lui’. Maar in de praktijk blijkt vaak dat mensen iets niet doen omdat ze het niet snappen”, zegt Petra Doelen, projectleider van het Taalakkoord, waarin instanties samenwerken om mensen die worstelen met basisvaardigheden te herkennen, bereiken en ondersteunen. Volgens Doelen is het niet altijd eenvoudig om instanties ervan te overtuigen dat dit niet de verantwoordelijkheid van de klant is, maar dat zij zélf iets moeten veranderen. “Er is een andere mindset voor nodig om in actie te komen.”

Infographic

Het team volgde onder leiding van de bibliotheek een traject om de dienstverlening begrijpelijker te maken. Onderdeel daarvan was een training zakelijk tekenen, die erop was gericht ingewikkelde informatie uit te leggen met tekeningen. Zo werd een infographic gemaakt van het hele schuldhulpverleningsproces – in plaats van twee A4’tjes bomvol tekst met moeilijke woorden. “We hebben daar veel positieve reacties op gekregen”, zegt schuldhulpverlener Janny Vervoort. “‘Zo, dat hebben jullie wel verbeterd’, hoorden we van een cliënt. ‘Dit begrijp ik tenminste.’. Een ander nam het blad mee om het uit te leggen aan zijn moeder. Dat betekent dat het beklijft.”

Vervoort en haar collega’s leerden hoe ze laaggeletterd- en laaggecijferdheid kunnen herkennen. “Mensen hanteren allerlei trucjes om het te verbloemen. Als iemand al zijn enveloppen op logo heeft gesorteerd of jou vraagt een formulier in te vullen, weten we nu dat er meer aan de hand kan zijn. Bij een aanmeldingsgesprek vragen we klanten tegenwoordig ook om in één of twee zinnen op te schrijven waarmee ze geholpen willen worden. Vinden ze dit lastig, dan heb je een opening om een gesprek te voeren over lezen en schrijven.”

Financieel zelfredzaam

Daarnaast is er de training ‘Omgaan met geld’. Die staat open voor alle klanten, ook niet-laaggecijferden. Doelen: “Iedereen in een schuldhulpverleningstraject kan wel een zetje gebruiken om financieel zelfredzaam te worden. Er ligt veel mooi materiaal op de plank om ze daarbij te helpen, maar dat wist de doelgroep vaak niet en het werd ook niet standaard aangeboden.” Vervoort: “Dat doen we nu wel en we proberen mensen er echt warm voor te krijgen. Zo hopen we te voorkomen dat ze zich na drie jaar schuldhulp opnieuw bij ons melden.”

Lucinda Koeleman (36) volgde de training om zelfredzamer te worden. “Als je in een schuldhulpverleningstraject zit, wordt alles voor je gedaan. Dat is natuurlijk lekker makkelijk, maar je hebt geen idee van wat er binnenkomt en uitgaat. Ik heb dingen geleerd waarvan ik me daarvoor totaal niet bewust was.” Vorige maand regelde Lucinda, die de hoofdrol speelt in een promovideo voor de training, voor het eerst na drie jaar weer haar eigen financiën. “Dat was wel spannend, maar voelde ook goed. Voorheen werd het altijd een chaos en zag ik op het laatst door de bomen het bos niet meer. Nu bleef ik rustig, omdat ik op de training precies had geleerd wat ik moest doen. Dat gaf me zelfvertrouwen.”

Toevoeging Bibliotheek Het Groene Hart:

Taalakkoord Woerden was mogelijk door een financiële bijdrage van Tel mee met Taal. In 2021 – 2023 ontvangt Bibliotheek Het Groene Hart subsidie van het Oranje Fonds, het VSBfonds en het Rabo Dichtbijfonds om in een nieuw project mensen met schulden – maar ook mensen die dreigen in de schulden te komen – op weg te helpen naar een schuldenvrij leven. Ook hierin werkt de Bibliotheek samen met partnerorganisaties.