Taalhuisvrijwilliger worden?

Gepubliceerd op: 6 juli 2017 11:07

Als taalhuisvrijwilliger ondersteunt u mensen bij het vaardiger worden met de Nederlandse taal. Dit kunnen vluchtelingen zijn, anderstaligen die de Nederlandse taal willen leren of verbeteren of mensen die in Nederland geboren zijn en merken dat ze bepaalde taalvaardigheden onvoldoende beheersen.

Wat doet een taalhuisvrijwilliger?

De activiteiten hangen af van het taalniveau en de behoefte van de taalvrager. De volgende zaken kunnen aan de orde zijn:

 • oefenen met lezen en schrijven, met behulp van materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor vrijwilligers en taalvragers of met behulp van programma's via de computer in de Bibliotheek
 • spreekvaardigheid oefenen aan de hand van thema’s en speciaal ontwikkeld materiaal
 • grammaticale structuren oefenen
 • begeleiden bij begrijpend lezen
 • samen eropuit trekken en de taalvrager stimuleren Nederlands in de praktijk toe te passen
 • ondersteuning bieden bij het maken van opdrachten
 • hulp bieden bij het opstellen van een cv of sollicitatiebrief
 • de taalvrager wijzen op verbeteringen in zelfgeschreven teksten
 • oefenen voor inburgerings- of staatsexamen met voorbeelden op de site van duo.nl

Taalhuisvrijwilligers helpen alleen op het gebied van de Nederlandse taal en fungeren dus niet als tolk of sociaal-maatschappelijk werker. Afhankelijk van de activiteiten kost dit minimaal 1 uur per week.

Wat bieden wij?

 • Taaltraining
 • Intervisie met andere taalhuisvrijwilligers
 • Deskundigheidsbevordering
 • Inloopspreekuur voor vragen
 • Hulp bij het kiezen van methodes en materiaal

Wie zijn wij?

De hulpvraag wordt gedaan vanuit verschillende organisaties met ieder een specifiek aandachtsgebied:

Vluchtelingen Steunpunt Het Groene Hart  en Wij zijn Woerden zetten zich in voor de groep mensen die nog moeten inburgeren: de statushouders. Deze mensen volgen meestal taalles bij een commercieel instituut en kunnen daarnaast hulp gebruiken in de vorm van een taalhuisvrijwilliger.

Voorbeeld hulpvraag: Slimme, vriendelijke jongeman uit Syrië zit op Nederlandse taalles en zoekt iemand om het praten mee te oefenen. Nu nog veel handen- en voetenwerk, maar het contact is prettig en hij leert snel.

Taalhuis Het Groene Hart is actief in alle stadsdelen van Oudewater, Montfoort en Woerden (ook in Harmelen) en koppelt taalvragers aan taalhulp. Het Taalhuis richt zich op mensen die niet (meer) hoeven in te burgeren. Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen en schrijven en tweederde van deze mensen is van Nederlandse afkomst.

Voorbeeld hulpvraag: Poolse vrouw wil haar spreekvaardigheid verbeteren want zij wil werk vinden.

Meer weten en aanmelden voor één van deze doelgroepen:

Mail naar taalhuis@bibliotheekhgh.nl of bel met 06 - 57953644 (bereikbaar op maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur).

We handhaven een gedragscode en vragen een VOG aan voor vrijwilligers.