Werken aan een schuldenvrij leven door aanpakken laaggecijferdheid

Gepubliceerd op: 17 juni 2021 15:35

Met een nieuw project ondersteunt Bibliotheek Het Groene Hart mensen die schulden hebben, maar ook mensen die in de schulden dreigen te komen, op weg naar een schuldenvrij leven. Dit wordt gerealiseerd door ze reken- en financiële vaardigheden te leren.

Waarom is dit nodig?

Onderzoek laat zien dat 50% van de mensen met schulden moeite hebben met andere basisvaardigheden, zoals taal. Er is veel aandacht voor laaggeletterdheid in ons land en er wordt veel aandacht besteed aan hulp. Voor de impact van laaggecijferdheid, lage financiële geletterdheid en de problemen die dit kan veroorzaken is veel minder aandacht. Dit moet veranderen.

Samen met partnerorganisaties gaat Bibliotheek Het Groene Hart onderzoeken waar organisaties hun werkprocessen aan kunnen passen om betere ondersteuning te bieden aan mensen met een lage financiële geletterdheid. Professionals en vrijwilligers gaan ontdekken hoe ze mensen met (dreigende) schulden kunnen leren om zélf meer grip te krijgen op hun geld. Dit vergroot zelfvertrouwen, maakt mensen minder hulpafhankelijk en kan terugval in problemen voorkomen.

Voor dit tweejarige project ontvangt Bibliotheek Het Groene Hart een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, het VSBfonds en het Rabo Dichtbijfonds.

Dit project bouwt voort op de inzichten uit het huidige ‘Taalakkoord Woerden’, onder andere gemeente Woerden, Kwadraad, Ferm Werk deden hieraan mee. In het Taalakkoord werkten de organisaties aan het vergroten van het bewustzijn van professionals en vrijwilligers over laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij hun klanten. Nu dat project is voltooid, is het tijd om de werkprocessen aan te pakken.
 

Bibliotheek Het Groene Hart krijgt € 75.000 van het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bibliotheek Het Groene Hart krijgt € 27.000 van het VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Bibliotheek Het Groene Hart krijgt € 7.500 van het Rabo DichtbijFonds

Samen bereik je meer dan alleen! Daar zijn we als Rabobank Rijn en Veenstromen van overtuigd. Verbindingen leggen, kennis delen, faciliteren en financieel ondersteunen, dat doen we als coöperatieve bank graag om zo de lokale leefomgeving sterker te maken.