BiebPanel onderzoek 2015/2 – Maatschappelijke waarde

Het tweede BiebPanel-onderzoek van 2015 ging over de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek.

‘De Bibliotheek moet blijven bestaan’, dat is de mening van bijna alle leden én niet-leden van de Bibliotheek. Dat komt naar voren in veel onderzoeken. Maar waaróm moet de Bibliotheek blijven bestaan?

De vraag voor bibliotheken is nu vooral op welke gebieden ze waarde bieden volgens hun klanten, welke waarde ze zelf willen bieden, op welke manier ze hun waarde kunnen aantonen aan andere partijen en waar de juiste informatie daarvoor te vinden is.

Leden van de Bibliotheek Het Groene Hart kennen de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn. Zo vinden vrijwel alle panelleden (96%) dat de Bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een grote groep leden zou een laaggeletterde of digitaal niet vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de Bibliotheek. Voor zichzelf zien de panelleden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, genieten van kunst en literatuur en geld besparen. Ze komen dan ook meestal naar de Bibliotheek met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van kunst en literatuur. De belangrijkste redenen om hiervoor de Bibliotheek te gebruiken en geen andere organisatie, is dat ze daar toegang hebben tot allerlei boeken en andere materialen, dat de bibliotheek een prettige omgeving is en bovendien goedkoop / gratis is.

In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor Nederlandse leden relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke of werk gerelateerde doelen.
In Nederland ervaren leden vooral opbrengsten van de Bibliotheek op het gebied van leesplezier, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. In andere landen ligt de nadruk wat meer op het ontwikkelen van professionele vaardigheden of wonen/huisvesting. Dat kan komen omdat bibliotheken daar meer aanbieden op die gebieden of omdat bibliotheeklidmaatschap daar gratis is, maar ook omdat de overheid minder actief is of mensen weinig toegang hebben tot andere partijen die hierin een rol kunnen spelen.
Ook de sociale functie komt naar voren: leden raken bijvoorbeeld in gesprek met mensen die ze normaal niet spreken (17%) en geven aan zich door de Bibliotheek minder eenzaam te voelen (9%).

Welke waarde wil de Bibliotheek HGH bieden?
De Bibliotheek HGH focust niet alleen op ontspanning en leesplezier, maar wil juist een brede rol benadrukken.
De panelleden zien de maatschappelijke waarde vooral in betaalbare, laagdrempelige informatievoorziening voor de samenleving, waar mensen anderen kunnen ontmoeten en bij de tijd kunnen blijven.
Daarnaast zien zij de Bibliotheek als betrouwbare partner: ruim de helft zou een laaggeletterde of laag digitaal vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar spreekuren/cursussen van de bibliotheek.
Ruim één derde van de panelleden vindt de prettige omgeving één van de belangrijkste voordelen van de bibliotheek ten opzichte van andere instellingen. Dit geeft een voordeel bij het aanbieden van dienstverlening en het samenwerken met andere partijen in het gebouw.
De Bibliotheek biedt mogelijkheden om te studeren, werken en professionele vaardigheden te ontwikkelen. Panelleden van HGH zien al relatief vaak dat de bibliotheek belangrijk is voor de kenniseconomie, mensen ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling, mensen helpt bij het leren van nieuwe dingen en een plek is waar mensen terecht kunnen met hun vragen.

Uitkomsten van het onderzoek van de Bibliotheek Het Groene Hart:

• 96% vindt dat de bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben

• 87% vindt dat de bibliotheek hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om te wonen

• 68% geeft aan dat de bibliotheek ervoor heeft gezorgd dat ze hun kennis vergroot hebben

• 9% geeft aan dat de bibliotheek ervoor heeft gezorgd dat ze zich minder eenzaam voelden

• 58% heeft iets aan de bibliotheek gehad voor zelfstudie / persoonlijke ontwikkeling

• 51% zou een laaggeletterde buurman of buurvrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de bibliotheek

• 17% is in de bibliotheek in gesprek geraakt met mensen die ze in het dagelijks leven normaal niet spreken