BiebPanel onderzoek 2015/3 – Communicatie

Het derde BiebPanel-onderzoek van 2015 ging over de communicatie van de Bibliotheek. Van Bibliotheek Het Groene Hart deden 188 panelleden (36% van het panel) mee aan dit onderzoek.

De meeste leden zijn tevreden met de communicatie vanuit de Bibliotheek. Hoewel moderne communicatiemiddelen zoals social media in opkomst zijn, zoeken leden algemene informatie het liefst via de website van de bibliotheek. Persoonlijk relevante vragen stellen zij het liefst aan medewerkers in de bibliotheek en via e-mail.

Informatie van de bibliotheek ontvangen de leden bij voorkeur via de e-mail. En algemene informatie ontvangen zij ook graag via de digitale nieuwsbrief en de website. Social media en informatie in de bibliotheek zelf, zoals posters en computers, worden minder vaak geraadpleegd voor informatie over de bibliotheek.

Kortom, de website, e-mail en de nieuwsbrief blijven de belangrijkste communicatiemiddelen.

Medewerkers
Als het gaat om het zoeken naar persoonlijk relevante informatie dan spelen de bibliotheekmedewerkers nog altijd een essentiële rol. De panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart hebben er niet zozeer behoefte aan om actief met informatie te worden benaderd door bibliotheekmedewerkers, maar willen wel graag dat er medewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden wanneer zij daar behoefte aan hebben.

E-mails
Bibliotheekleden waarderen de inleverattenties en reserveringsberichten van de Bibliotheek. Ook mails met aanbiedingen of een exclusief aanbod worden positief ontvangen. Meer algemene mails zoals enquêtes of verjaardagmails, worden minder gewaardeerd.

Digitale nieuwsbrief
Aanwinsten, leestips en diensten en informatie over de bibliotheek zelf worden door onze panelleden het meest gewaardeerd als onderdeel van de digitale nieuwsbrief.

Panelleden gebruiken de digitale nieuwsbrief vaak om zich te informeren over de Bibliotheek; de nieuwsbrief van de Bibliotheek Het Groene Hart kent een hoger percentage ontvangers dan gemiddeld in het landelijke panel. Wel valt op dat redelijk veel Bibliotheekleden niet weten dat er een nieuwsbrief bestaat en hoe ze zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief.  

Website
Steeds vaker worden smartphones gebruikt om bijvoorbeeld mails te lezen of een website te bekijken. Uit dit BiebPanel onderzoek komt naar voren dat de website van de Bibliotheek Het Groene Hart niet altijd goed werkt via een mobiele telefoon. Een slechte leesbaarheid op de mobiele telefoon staat wellicht het gebruik van de mobiele website in de weg.

86% van de websitegebruikers zou graag de nieuwe aanwinsten terugvinden op de site. Deze staan op dit moment al op de homepagina van de website van Bibliotheek Het Groene Hart. Ook reviews van boeken en leestips zijn aspecten die panelleden graag terugzien op de website.

Social media
De meerderheid van de panelleden is actief op social media, vooral op Facebook. Panelleden verwachten ook dat de Bibliotheek zelf actief is op social media. Toch heeft de Bibliotheek Het Groene Hart nog maar weinig volgers op Facebook. De bekendheid van de Facebook-pagina dient dan ook te worden verhoogd. 

Panelleden willen via social media vooral berichten over aanwinsten en activiteiten ontvangen.

Laat uw stem horen
Wilt u ook meedenken met de Bibliotheek Het Groene Hart en uw mening geven over collectie, inrichting of activiteiten? Meld u dan aan voor BiebPanel. Lees hier meer over BiebPanel.