BiebPanel onderzoek 2017/3 – VakantieBieb

Flitspeiling BiebPanel: bijna helft leden leest in de zomervakantie meer dan in de rest van het jaar. Aan dit korte onderzoek over lezen in de vakantie deden 236 panelleden van Bibliotheek Het Groene Hart mee.

Lezen tijdens de vakantie

De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal.

Leesfrequentie

Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Dat geldt in nog sterkere mate voor vrouwen, hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65-plussers.

Gebruik Bibliotheek

Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Ongeveer één op de zeven panelleden heeft gebruik gemaakt van het e-bookplatform en circa één op de tien van de VakantieBieb app

Ervaringen met VakantieBieb app

Gebruikers van de VakantieBieb zeggen dat ze positief zijn over de VakantieBieb app; de app werkt makkelijk, heeft een gevarieerd aanbod en door het aanbod lees je soms andere boeken dan je gewoonlijk zou doen. Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Denk mee met de Bibliotheek

Heeft u tips? Laat het ons weten via ons contactformulier of word lid van het BiebPanel. U ontvangt dan enkele keren per jaar per e-mail een uitnodiging voor een onderzoek.