BiebPanel onderzoek – Jongeren

Hoe zien jongeren van 13 tot en met 17 jaar de Bibliotheek?

Lezen en de Bibliotheek spelen op dit moment nog geen grote rol in het leven van jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De jongeren zien de Bibliotheek vooral in de traditionele vorm en geven bij hun zoektocht naar informatie met name de voorkeur aan online bronnen. Voor jongeren moet de Bibliotheek een combinatie zijn van levendigheid en rust.

Boeken lenen en informatie zoeken

Twee derde van de jongeren van 13 tot en met 17 jaar is zelf lid van de Bibliotheek. Toch bezoeken jongeren de Bibliotheek niet veelvuldig. Ruim de helft van de jongeren bezoekt de Bibliotheek namelijk bijna nooit; twee op de tien doen dat een paar keer per jaar. Hoe ouder de jongere hoe minder vaak hij/zij de Bibliotheek bezoekt. Als jongeren de Bibliotheek bezoeken dan is dit voornamelijk voor het lenen van boeken of andere materialen (driekwart) en/of voor het zoeken naar informatie, zij het in mindere mate (vier op de tien).

Informatie zoeken en vrijetijdsbesteding

Lezen wordt niet gezien als iets wat jongeren graag doen in hun vrije tijd, al geeft de helft aan in de afgelopen 12 maanden weleens een boek te hebben gelezen voor hun plezier. Voor het zoeken naar informatie voor school maken jongeren namelijk vooral gebruik van internet (Google en Wikipedia). Een klein deel (14%), en dan met name vwo’ers, zoekt ook in boeken (anders dan schoolboeken) naar informatie voor school. Deze boeken worden dan vooral bij de openbare bibliotheek en/of de bibliotheek op school gehaald. Ook op het gebied van vrijetijdsbesteding spelen boeken voor jongeren een beperkte rol. Twee op de tien jongeren noemen lezen als iets wat ze graag doen in hun vrije tijd; meisjes meer dan jongens en havo- en vwo-leerlingen meer dan jongeren met een lagere opleiding.

Beeld van Bibliotheek is traditioneel

Jongeren denken bij de Bibliotheek aan boeken, informatie, maar ook rust en stilte. De Bibliotheek wordt door jongeren die lid zijn overwegend positief dan wel neutraal beoordeeld. Jongeren willen aanpassingen op inrichting, aanbod en medewerkers. Wat betreft de inrichting zouden jongeren deze moderner en gezelliger maken, achtergrondmuziek in de Bibliotheek willen hebben en aparte ruimtes voor levendigheid (games, kletsen) en rust (huiswerk maken, chillen). Ook een groter aanbod van games en nieuwe media maakt de Bibliotheek voor jongeren aantrekkelijker en relevanter. Evenals interessante bijeenkomsten en lezingen over onderwerpen die hen aanspreken, zoals meet & greets met gamers en lezingen door vloggers of schrijvers.

Meest aansprekende toekomstconcepten

Ook bij de beoordeling van enkele toekomstconcepten, voorbeelden van hoe de Bibliotheek er in de toekomst uit kan zien, blijkt dat jongeren vooral enthousiast zijn over het concept waarbij de Bibliotheek een leuke plek is waar je van alles kunt doen, huiswerk maken, tijdschriften lezen, andere mensen ontmoeten en iets eten en drinken.

BiebPanel onderzoek

Dit kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De steekproef is representatief voor Nederlanders in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar naar geslacht en leeftijd. In totaal hebben 997 jongeren de vragenlijst helemaal ingevuld.