BiebPanel onderzoek – Jongeren

Hoe kan de Bibliotheek (nog) aantrekkelijker worden voor jongeren (18-24)?

De Bibliotheek kan aantrekkelijker worden voor jongeren door de activiteiten en dienstverlening aan te passen aan, en samen te ontwikkelen met, jongeren. Zo zijn studie- en werkplekken voor jongeren interessant. Daarnaast noemen ze zelf: een horeca gelegenheid, het aanbieden van een bezorgservice en een goedkoop studentenabonnement voor de doelgroep.

Drie op de tien jongeren geven aan graag een boek te lezen in hun vrije tijd

De jongeren die boeken lezen, zowel papieren als e-books, doen dit redelijk frequent: een derde leest eens per week of vaker. Grofweg de helft geeft aan papieren boeken te kopen bij de boekwinkel of online; een derde leent of krijgt ze van vrienden en een kwart leent ze bij de Bibliotheek. E-books worden vooral gratis gedownload of jongeren krijgen ze van familie of vrienden.

Waar denk je aan als je aan de Openbare Bibliotheek denkt?

Wanneer jongeren wordt gevraagd om kernwoorden op te schrijven die zij associëren met de Bibliotheek noemen zij het vaakst ‘boeken’, ‘stil’, ‘lenen’ en ‘rust’. Ook de kernwoorden ‘studeren’ en ‘computer’ worden relatief vaak genoemd. Jongeren beoordelen de Bibliotheek gemiddeld met een 7,4. Het gemiddelde cijfer ligt wat hoger onder leden van de Bibliotheek (7,6) dan onder niet-leden (7,2).

Over dit onderzoek

Dit kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit jongeren van 18 tot 24 jaar. De steekproef is representatief voor Nederlanders 18-24 en naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In totaal hebben 739 jongeren de vragenlijst helemaal ingevuld.

Denk mee met de Bibliotheek

Heeft u tips? Laat het ons weten via ons contactformulier of word lid van het BiebPanel. BiebPanel-leden ontvangen twee keer per jaar een uitnodiging voor een flitspeiling (een kort onderzoek over een actueel onderwerp) en twee keer per jaar een uitnodiging voor een regulier uitgebreider onderzoek.