BiebPanel onderzoek - Activiteiten

Welke activiteiten zien onze BiebPanel-leden graag in de Bibliotheek, hoe vaak bezoeken zij een activiteit en hoe beoordelen zij deze eigenlijk? Kortom: hoe kan de Bibliotheek de activiteiten beter laten aansluiten op de behoefte van de leden? Het kwam allemaal aan bod in het BiebPanel-onderzoek ‘Activiteiten’.

Deelname aan Bibliotheekactiviteiten laag; beoordeling wel goed

De meerderheid van de panelleden van Bibliotheek Het Groene Hart bezoekt weleens activiteiten (van de Bibliotheek of een andere organisatie). 14% heeft het afgelopen jaar een activiteit van de Bibliotheek zelf bezocht en dat is minder dan in het totale Panel (23%). De meest bezochte activiteiten (in het algemeen) zijn een tentoonstelling/expositie, muziekoptreden/concert of een filmvertoning. In de Bibliotheek zijn dat tentoonstellingen of kunstexposities en workshops.

Als panelleden hebben deelgenomen aan een Bibliotheekactiviteit, zijn ze hierover zeer te spreken (gemiddeld rapportcijfer 7,8). Zowel over de organisatie, communicatie en de voorzieningen zijn deelnemers positief.

Vooral activiteiten op het gebied van boeken vinden panelleden passen bij de Bibliotheek

De activiteiten die panelleden het best bij de Bibliotheek vinden passen, zijn schrijverspresentaties, leesclubs, voorlezen, informatieve lezingen en kinder-/jeugdactiviteiten. Een muziekoptreden/concert is het minst passend bij de Bibliotheek en vaker dan in het totale Panel vinden leden van Het Groene Hart dat filmvertoningen niet passen.

Activiteitenaanbod beter onder de aandacht brengen

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart onbekend is met het activiteitenaanbod van de Bibliotheek Het Groene Hart. Panelleden worden het liefst op de hoogte gebracht via een bericht in de (lokale) krant, de website van de organisatie of een nieuwsbrief. Ruim de helft van de leden vinden het leuk om achteraf over de activiteiten te lezen, ook al neemt men zelf niet
deel.

Behoeftes voor Bibliotheekactiviteiten: inhoud, tijdstip en locatie

De inhoud staat met stip op één als keuzecriterium voor deelname aan activiteiten, gevolgd door de locatie en het tijdstip. Qua inhoud spreken de onderwerpen kunst/geschiedenis, literatuur, natuur, creatief en zelfontwikkeling het meest
aan. Qua tijdstip hebben de doordeweekse dagen de voorkeur.

Denk mee met de Bibliotheek

Heb je tips? Laat het ons weten via ons contactformulier of word lid van het BiebPanel

BiebPanel-leden ontvangen twee keer per jaar een uitnodiging voor een flitspeiling (een kort onderzoek over een actueel onderwerp) en twee keer per jaar een uitnodiging voor een regulier uitgebreider onderzoek.

Aan dit onderzoek deden 148 panelleden van Bibliotheek Het Groene Hart mee.