BiebPanel onderzoek - Week van de alfabetisering

Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt extra aandacht gevraagd voor de groep mensen die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Door het hele land organiseert Stichting Lezen & Schrijven samen met andere organisaties, waaronder Bibliotheken, allerlei taal- en rekenevenementen.

Als we aan panelleden vragen hoeveel mensen in Nederland van 16 jaar of ouder moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, dan geeft één op de vijf het goede antwoord. Namelijk: 2,5 miljoen mensen. Bijna driekwart denkt dat het er minder zijn.

Van alle panelleden heeft 45% dit jaar op een of andere manier iets over de Week van de Alfabetisering gehoord of gelezen. Ruim de helft van de leden (53%) heeft dit jaar niets gezien of gehoord van de Week van de Alfabetisering. Een op de vijf leden heeft er nog nooit van gehoord.

“Zeer belangrijk dat mensen leren lezen en schrijven. De Bibliotheek kan daar een belangrijke rol in spelen”

Bijna iedereen vindt het belangrijk dat de Bibliotheek aandacht besteedt aan de Week van de Alfabetisering; de helft van de leden vindt het zelfs zeer belangrijk.

Ruim driekwart denkt dat mensen in de Bibliotheek hun vaardigheden kunnen oefenen in het omgaan met de computer/tablet en met lezen. De bekendheid met de dienstverlening op het gebied van schrijven en met name rekenen ligt lager; deze zijn bij respectievelijk 50% en 21% van de panelleden bekend.

Denk mee met Bibliotheek Het Groene Hart

Aan dit onderzoek deden 154 panelleden van Bibliotheek Het Groene Hart mee. Heb je ook tips voor ons? Laat het ons weten via het contactformulier.

Benieuwd wat Bibliotheek Het Groene Hart doet op het gebied van taal en digitale begeleiding? Ga naar www.bibliotheekhetgroenehart.nl/taalhuis