BiebPanel onderzoek 2013/2 - Personeel

Onderzoek 2013/2: Personeel

Onderzoek 2013/2: Personeel

Het Biebpanel heeft dit keer haar mening gegeven over het personeel van de Bibliotheek. Hoe tevreden waren zij over de eigenschappen van de bibliotheekmedewerkers, de taken en werkzaamheden die zij uitvoeren en de mate van aanwezigheid op de verschillende vestigingen. Het onderzoek vond plaats in mei en juni 2013. De vragenlijst werd ingevuld door 204 panelleden. Hiervan waren 155 panelleden uit de gemeente Woerden.

De uitkomsten panelleden Het Groene Hart:

  • Het meest belangrijk vinden de panelleden dat bibliotheekmedewerkers ervoor zorgen dat de bibliotheek er netjes uitziet. 95% van deze panelleden zien dat de bibliotheekmedewerkers daar ook daadwerkelijk voor zorgen.
  • Panelleden vinden het erg belangrijk dat ze geholpen worden wanneer zij bepaalde materialen niet kunnen vinden of vragen hebben. 93% is zeer te spreken over de behulpzaamheid van de bibliotheekmedewerkers.
  • Het minst belangrijk vinden de panelleden dat bibliotheekmedewerkers beschikbaar zijn om een praatje met ze te maken en dat bibliotheekmedewerkers uit zichzelf naar hen toekomen om te vragen of ze iets voor ze kunnen doen.
  • Bezoekers in de gaten houden en optreden bij overlast of ongewenst gedrag is ook een van de taken die de panelleden het meest belangrijk vinden. 47% hiervan geeft aan dat die taak in de praktijk ook wordt uitgevoerd. 46% geeft aan hier geen zicht op te hebben.
  • Op de vraag met welke kernwoorden men de bibliotheekmedewerker zou omschrijven, worden overwegend positieve omschrijvingen genoemd. ‘Vriendelijk’ en ‘Behulpzaam’ worden met grote regelmaat door de panelleden genoemd.

In vergelijking tot het totale Panel:

  • Onze panelleden vinden het vaker dan gemiddeld belangrijk om begroet te worden bij binnenkomst in de Bibliotheek.
  • Ze vinden het minder dan gemiddeld belangrijk dat de medewerkers ze helpen bij problemen met de apparatuur en beschikbaar zijn voor een praatje of bij de uitleenbalie.
  • De panelleden van Bibliotheek Het Groene Hart zijn vaker dan gemiddeld tevreden over het feit dat er vaste bibliotheekmedewerkers werken op de vestigingen.
  • Waar onze panelleden minder vaak dan gemiddeld tevreden over zijn is de beschikbaarheid van de medewerkers aan de balie, alsook over de mate waarin de medewerkers advies op maat geven.

De bibliotheek streeft ondanks de bezuinigingen naar ruime openingstijden. Dit is mogelijk door het invoeren van zelfbedieningsuren. Tijdens deze zelfbedieningsuren vervullen vrijwilligers de rol van gastvrouw/gastheer. Onze vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage bij het instant houden van een zeer belangrijke maatschappelijke organisatie in uw gemeente, De Bibliotheek.

Verbeterpunten:

We zijn erg tevreden met en trots op de voornamelijk positieve beoordeling van onze bibliotheekmedewerkers. Zij worden gezien als vriendelijk, behulpzaam en deskundig. Het is belangrijk om dit positieve oordeel ook in de toekomst vast te houden en te blijven investeren in onze medewerkers. Daar werken we ook voortdurend aan. Dit doen we door regelmatig aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering op het gebied van hulp/begeleiding bij het vinden van materialen, klantvriendelijkheid, proactief handelen en omgaan met klanten die overlast veroorzaken.