BiebPanel onderzoek 2013/3 - Toekomst van de Bibliotheek

Het Biebpanel-onderzoek van september 2013 ging over de toekomst van de Bibliotheek. 207 panelleden vulden de vragenlijst in.

Voortbestaan

De overgrote meerderheid van de panelleden heeft er vertrouwen in dat de Bibliotheek zal blijven bestaan. Gevraagd naar wat de Bibliotheek moet doen om te blijven bestaan, geven de panelleden aan de ene kant aan dat de Bibliotheek moet blijven focussen op de basisfuncties ‘boeken uitlenen’ en ‘leesbevordering’. Aan de andere kant vinden ze dat de Bibliotheek aandacht moet hebben voor de verblijfs- en ontmoetingsfunctie, voor e-books en voor nieuwe media.

Aanbeveling

In de communicatie over nieuwe ontwikkelingen is het van belang te benadrukken dat de basisfunctie van de Bibliotheek ook belangrijk blijft. Vernieuwen blijft belangrijk even als het zorgen voor goede verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is het van belang dat de Bibliotheek zowel leden als niet-leden aanspreekt.

Toekomst over 10 jaar

Een groot deel van de panelleden uit de verschillende leeftijdsgroepen denkt (ook) over tien jaar naar de Bibliotheek te gaan om rond te snuffelen en inspiratie op te doen. Dit benadrukt het belang van aantrekkelijk presenteren en het inspireren en verleiden van de bezoekers van zowel de fysieke als digitale Bibliotheek.

Zes op de tien panelleden denken over 10 jaar (onder andere) lid te zijn van de Bibliotheek omdat ze het belangrijk vinden dat de Bibliotheek blijft bestaan. De panelleden dragen de Bibliotheek dus een warm hart toe, zoals ook al duidelijk werd uit eerdere BiebPanel-onderzoeken.

Aanbeveling

Uit bovengenoemde antwoorden blijkt duidelijk dat de Bibliotheek haar leden kan inzetten als ambassadeurs, en met bijvoorbeeld donateurschap of een vrijwillige bijdrage bepaalde projecten kan bekostigen. Ook crowdfunding is een methode die Bibliotheken zeker moeten onderzoeken.

Samenwerkingspartners

De panelleden geven aan dat ze graag willen dat de fysieke bibliotheekgebouwen blijven bestaan en dat er papieren boeken worden uitgeleend. Waar veel animo voor is, is een Bibliotheek die een pand deelt met een andere organisatie. 69% van de panelleden hoopt dat de Bibliotheek intensieve samenwerking aangaat en het pand zal delen met andere organisaties.

Aanbeveling

De Bibliotheek Het Groene Hart heeft het maatschappelijk cultureel ondernemerschap als belangrijk speerpunt in haar beleid. Intensieve samenwerking binnen én buiten de Bibliotheekvestigingen wordt nagestreefd en blijft een belangrijk aandachtspunt in de komende jaren.

VakantieBieb-app

Afgelopen zomer is de VakantieBieb-app gelanceerd. Via deze app kunnen leden én niet-leden tijdens de periodes rond de zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie gratis een aantal (populaire) e-books downloaden. De app is maar bij een klein deel van de panelleden bekend. Van de panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart heeft slechts 15% van de VakantieBieb-app gehoord; 4% heeft de app daadwerkelijk gedownload.

Aanbeveling

Groter bereik van de communicatie omtrent de VakantieBieb-app en extra aandacht voor de communicatie rondom de promotie van de e-books. Hier liggen ook kansen om niet-leden kennis te laten maken met de dienstverlening van de Bibliotheek.

Vrienden van

De Bibliotheek Het Groene Hart heeft haar idee over de actie om ‘Vriend van de Bibliotheek’ te worden voorgelegd aan de panelleden. We zien dat een kwart van de panelleden enthousiast is over dit idee, vooral omdat deze groep best bereid is om een extra financiële bijdrage te leveren aan het veiligstellen van het voortbestaan van de Bibliotheek.

Aanbeveling

Panelleden die positief zijn over dit initiatief geven veelal aan dat zij best een extra financiële bijdrage willen leveren als daarmee het voortbestaan van de Bibliotheek wordt veiliggesteld. Aangezien dit de belangrijkste drive van de panelleden is om een positief oordeel over deze actie uit te spreken, is het van belang om dit argument in de communicatie rond dit initiatief in te zetten.

Panelleden verdeling over de vestigingen

Vestiging Aantal Percentage Woerden

118

57%

Harmelen

31

15%

Montfoort

24

12%

Linschoten

12

6%

Kamerik

9

4%

Oudewar

9

4% Zegveld 4

2%

Totaal 207 100%