BiebPanel onderzoek 2014/3 - Digitale diensten van de Bibliotheek

Het BiebPanel-onderzoek van september 2014 ging over de digitale diensten van de Bibliotheek. 251 panelleden (52%) deden mee aan dit onderzoek.

De website is en blijft de bekendste digitale dienst van de Bibliotheek; 92% van de panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart is bekend met de website. Andere digitale diensten die een grote bekendheid genieten onder de panelleden zijn: de mogelijkheid tot online verlengen (85%), het online reserveren van materialen (75%), de online catalogus (63%), de digitale nieuwsbrief (60%) en de Nooit meer te laat-service (57%).

In vergelijking met het totale Panel is er een aantal verschillen in bekendheid. Zo zijn de panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart minder bekend met de online activiteitenagenda, de leestips en de Facebookpagina, maar bekender met de digitale nieuwsbrief.

Acht op de tien panelleden maakt wel eens gebruik van het online verlengen en van de website van de Bibliotheek Het Groene Hart. Ruim tweederde van de panelleden geeft aan wel eens online materialen te reserveren. 57% zoekt informatie in de online catalogus. Tussen de 40% en 50% van de panelleden maakt gebruik van de Nooit meer te laat-service of leest de digitale nieuwsbrief. Het online verlengen, online reserveren en de digitale nieuwsbrief worden in vergelijking met het totale Panel vaker gebruikt, net als het online lid worden. Daarentegen wordt de online activiteitenagenda minder vaak gebruikt.

Tevredenheid digitale diensten
Op de vraag hoe tevreden panelleden zijn over de digitale dienstverlening / informatievoorziening vanuit de Bibliotheek Het Groene Hart, geeft driekwart aan (zeer) tevreden te zijn. Een reden waarom de panelleden (zeer) tevreden zijn over de digitale diensten is omdat informatie makkelijk en snel gevonden kan worden, met name op de website. Maar ook omdat ze de mogelijkheid tot het online verlengen en reserveren van materialen prettig vinden en de Nooit meer te laat-service waarderen. Er zijn dan ook weinig panelleden die aangeven een digitale dienst te missen in het huidige aanbod.

Website
De website wordt gewaardeerd met een 7.5. Dit is ongeveer gelijk aan de 7.4 in het totale Panel. De aangeboden informatie op de website is volgens 77% van goede kwaliteit. De vindbaarheid van de informatie en de overzichtelijkheid van de website wordt door circa driekwart gewaardeerd als (zeer) goed. De uitstraling van de website wordt door 64% positief beoordeeld.

Website bezoek
Het online verlengen van materialen is met 49% de voornaamste reden dat panelleden de laatste keer een bezoek hebben gebracht aan de website. Voor twee op de tien panelleden was dit om materialen te reserveren en ruim één op de tien wilde informatie verkrijgen over de openingstijden. Iets opzoeken in de catalogus was voor 7% de hoofdreden. Vrijwel niemand had geen specifiek doel.

Overall genomen is voor driekwart van de panelleden met het bezoek aan de website het doel volledig bereikt.

Bekendheid en gebruik persoonlijke omgeving
Op de website kunnen leden inloggen op de persoonlijke omgeving ‘Mijn menu’. Hier kunnen leden onder meer materialen reserveren of verlengen. Driekwart van de panelleden van de Bibliotheek Het Groene hart zijn bekend met ‘Mijn menu’ en maken hier ook gebruik van. Iets meer dan één op de tien is hier niet mee bekend. Van de panelleden die gebruik maken van ‘Mijn menu’ is 91% (zeer) tevreden. Dit is even hoog als in het totale Panel.

Aanbeveling: De persoonlijke inlogpagina ‘Mijn menu’ is onder een meerderheid van de panelleden bekend en wordt door hen goed gewaardeerd. Dit onderstreept het belang van een persoonlijke omgeving. Om de niet-gebruikers te attenderen op deze dienst zullen wij dit blijven communiceren, zowel via website en nieuwsbrief, als door de medewerkers in de Bibliotheek.

Bibliotheek-gerelateerde apps
Vandaag de dag worden uiteenlopende apps aangeboden, zo ook in de bibliotheekbranche. Aan de panelleden zijn acht verschillende bibliotheek-gerelateerde apps voorgelegd. 68% is met geen van deze apps bekend. De VakantieBieb app is met 23% de bekendste. De Bibliotheek-app is onder 14% van de panelleden bekend.

Ondanks de lage bekendheid van de Bibliotheek-apps, geeft maar 31% aan geen behoefte te hebben aan een app. Nog eens 20% heeft geen mening. Voor de overige panelleden die hier wel behoefte aan hebben is dit voor zaken als het zoeken, reserveren en verlengen van materialen, het lezen/downloaden van e-books of algemene informatie over de bibliotheek – zaken waarvoor de Bibliotheek al apps aanbiedt.

Aanbeveling: De Bibliotheek-apps zijn nog niet algemeen bekend onder de panelleden, terwijl steeds meer mensen een smartphone, tablet of iPad hebben en ook aangeven behoefte te hebben aan apps voor online reserveren en verlengen en e-books lenen/lezen. Wij zullen regelmatig via website, nieuwsbrief en andere communicatiekanalen duidelijk laat zien welke apps er aangeboden worden. Wellicht kan/kunnen er ook een thema tablet café’s aan worden gewijd.

Het streamen van e-books
Ongeveer de helft van de panelleden heeft een e-reader, tablet of smartphone waarop zij e-books kunnen streamen. Van deze groep weet 20% dat het mogelijk is om een e-book te streamen via de Bibliotheek en heeft ook al wel eens een e-book gestreamed. 56% geeft aan dit ook te weten, maar niet eerder een e-book gestreamed te hebben. De overige groep panelleden is niet op de hoogte van de mogelijkheid tot het streamen van e-books via de Bibliotheek.

Informatie over nieuwe techniek en media
Steeds meer Bibliotheken bieden hun leden informatie over nieuwe media en nieuwe technieken als Google Glass en 3D-printers. Bijna de helft van de panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart vindt het (zeer) belangrijk hierover geïnformeerd te worden.

Aanbeveling: Bijna de helft van de panelleden heeft behoefte aan informatie over nieuwe technieken en nieuwe media. Wij willen in 2015 naast de tabletcafé ’s informatiebijeenkomsten organiseren met als thema (omgaan met) nieuwe technieken en nieuwe media.