BiebPanel onderzoek 2014/2 - Vindbaarheid en presentatie

Het BiebPanel-onderzoek van juni 2014 ging over Vindbaarheid en presentatie van de materialen in de Bibliotheek. 262 panelleden deden mee aan dit onderzoek.

Binnenkomst in de Bibliotheek
Wat doen mensen als eerste wanneer ze de Bibliotheek bezoeken? Nadat ze eventueel geleende materialen hebben ingeleverd, kijken mensen vaak welke nieuwe aanwinsten de Bibliotheek in de collectie heeft (ruim een derde), ze gaan direct naar een bepaalde afdeling zoals kinderboeken, thrillers of tijdschriften (bijna een kwart), of ze gaan gereserveerde materialen ophalen (21%). Een iets kleiner deel loopt rond en laat zich verrassen door wat ze in de Bibliotheek tegenkomen (14%).

Aanbeveling: Uit bovenstaande blijkt dat plaatsen waar materialen worden ingeleverd en waar de nieuwe aanwinsten staan de A-locaties zijn: de plekken waar wij veel klanten kunnen bereiken aan het begin van hun verblijf. Dit is dus ook de aangewezen plek voor belangrijke informatie of promotie.

Gepland en impulsief lenen
Ruim de helft van de panelleden bedenkt thuis wat ze wil lenen, maar neemt daarnaast ook andere materialen mee. Bijna alle panelleden nemen soms, vaak of altijd titels mee die ze niet van plan waren te gaan lenen. Slechts 8% doet dat (bijna) nooit. Zowel impulsief als gepland lenen spelen dus een grote rol. Als panelleden thuis bedenken wat ze willen gaan lenen, gaat het voor ruim de helft om specifieke titels (die ze regelmatig ook al van tevoren reserveren) en voor de andere helft om een meer algemeen idee, waar ze in de Bibliotheek materialen bij zoeken.
Inspiratie in de Bibliotheek doen de panelleden vooral op door langs de kasten te lopen, bij de nieuwe materialen te kijken en door de materialen op de presentatietafels te bekijken. Slechts een kleine minderheid laat zich inspireren door posters, digitale schermen of tips van medewerkers.

Aanbeveling: Panelleden laten zich in de Bibliotheek vooral inspireren door langs de kasten te lopen, bij de nieuwe aanwinsten te kijken en naar de presentatietafels te gaan. Dit sluit aan bij het BiebPanelonderzoek 2012-4 Collectie Fictie, waar ook duidelijk werd dat leden zich bij het lenen van boeken vooral ín de Bibliotheek zelf laten inspireren.

Presentatie van materialen
Ruim twee derde van de panelleden vindt dat de materialen over het algemeen aantrekkelijk gepresenteerd worden en zes op de tien worden door de presentatie in de Bibliotheek op nieuwe ideeën gebracht.
Tussen de 75% en 85% van de panelleden vindt het fijn als materialen op presentatietafels worden getoond en als ze frontaal geplaatst zijn. Driekwart laat zich inspireren en neemt hierdoor weleens andere boeken mee dan normaal. Twee derde doet dit dankzij de frontale plaatsing.
Een richtlijn in het retailconcept is dat displaytafels goed gevuld zijn en dat er geen gaten vallen. De panelleden bevestigen deze richtlijn: de helft zou eerder een boek lenen van een volle displaytafel, terwijl slechts 13% de voorkeur geeft aan de tafel met lege plekken. De anderen geven geen duidelijke voorkeur aan.

Aanbeveling: Bijna drie kwart van de panelleden neemt wel eens andere boeken mee dan ze gewend zijn te lenen dankzij de presentatietafels. Voor het meenemen van andere materiaalsoorten geldt dat slecht voor een kwart. We zullen ervoor zorgen dat bij het inrichten van de presentatietafels ook aan andere materiaalsoorten dan boeken wordt gedacht.

Vindbaarheid van materialen 
De helft van de panelleden vindt de indeling van de collectie duidelijk (materialen die bij elkaar horen staan ook echt bij elkaar). Dat is minder dan het totale Panel. Een derde is neutraal en voor 13% is de indeling niet duidelijk. 

De helft van de panelleden is te spreken over de aanduidingen op de kasten. Over de aanduidingen in de bibliotheek zelf en over de duidelijkheid van de benamingen van de afdelingen en werelden zijn vier op de tien panelleden tevreden.
De helft van de panelleden kunnen in de Bibliotheek Het Groene Hart snel vinden wat ze zoeken. Het best vindbaar zijn de tijdschriften/kranten (voor 92% altijd of meestal vindbaar). Daarna volgen de romans (82%), de cd’s/dvd’s/games en de informatieve boeken (beide 69%).

Aanbeveling: De helft van de panelleden is tevreden over de indeling van de collectie van de Bibliotheek Het Groene Hart. 13% vindt de indeling echter niet duidelijk. Dit aandeel is hoger dan in het totale BiebPanel. Wij doen er goed aan te bekijken hoe de indeling beter gecommuniceerd kan worden, bijvoorbeeld met plattegronden, bewegwijzering in de Bibliotheek of uitleg voor leden die daar behoefte aan hebben. Laat bibliotheekmedewerkers actief afstappen op mensen die ‘zoekend’ rondlopen.

Horeca in de Bibliotheek
In de Bibliotheek Het Groene Hart is geen uitgebreide horecagelegenheid aanwezig, maar in de verschillende vestigingen wel een koffie/theeautomaat. De panelleden die aangeven dat er geen horeca aanwezig is of die het niet weten, geven in de meeste gevallen aan ook geen behoefte te hebben aan horeca in de Bibliotheek.