BiebPanel onderzoek 2014/4 - Leescampagnes van de Bibliotheek

Het BiebPanel-onderzoek van december 2014 ging over de bekendheid, het belang en de deelname aan leescampagnes en acties door de Bibliotheek. 239 panelleden (50% van het panel) deden mee aan dit onderzoek.

Ieder jaar worden er een aantal landelijke lees-campagnes georganiseerd voor de boekhandel en de Bibliotheek. Boekenweek en Kinderboekenweek zijn daarvan het bekendst. In dit onderzoek is de bekendheid, de mate van belang, de deelname en de waardering van diverse boekgerelateerde campagnes en acties getoetst, daarbij is specifiek gekeken naar Nederland Leest als bibliotheekcampagne bij uitstek.

Campagnes
De Kinderboekenweek (bekend bij 83% van de HGH-panelleden) en de Boekenweek (bekend bij 78%) zijn veruit de bekendste campagnes, zowel in Het Groene Hart als in het totale Panel. Nederland Leest is zowel in Het Groene Hart als in het totale Panel wat minder bekend (resp. bekend bij 53% en 62%).
Ruim 80% van de panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart vindt het belangrijk dat er campagnes en acties worden georganiseerd waarin lezen wordt gestimuleerd. Ze vinden het belangrijk dat de Bibliotheek hier een actieve bijdrage aan levert. Daarbij waarderen ze het cadeau dat ze krijgen tijdens Nederland Leest in de vorm van een boek. Echter de meeste panelleden vinden het niet echt belangrijk dat zij cadeaus krijgen van de Bibliotheek.

Nederland Leest
Het onderzoek laat hiermee zien dat het voor de Bibliotheek interessant is om mee te werken aan boekgerelateerde campagnes, waarin met name leesbevordering centraal staat.
De mate waarin Nederland Leest effect sorteert voor de Bibliotheek Het Groene Hart kan nog wel geoptimaliseerd worden. Met name qua bekendheid en het aantal leden dat het boek cadeau krijgt tijdens de campagne.

Aanbevelingen Nederland Leest:
Het cadeau kan actiever uitgedeeld worden, of, als er niet voldoende medewerkers zijn hiervoor, kan het cadeau op een centrale plek klaarliggen voor de bezoekers.
Het is belangrijk de campagne te promoten zowel ín als buiten de Bibliotheek, zodat leden die niet van plan waren om tijdens de campagne de Bibliotheek te bezoeken geïnformeerd worden over de campagne.
Daarbij kan het helpen specifiek aandacht te besteden aan de aftrap, bijvoorbeeld door het boek te overhandigen aan een prominent lid, of door specifieke activiteiten te organiseren in de lijn met de campagne, zoals boekbesprekingen of lezingen.

Aanbevelingen campagnes en acties algemeen:
De panelleden vinden het belangrijk dat de Bibliotheek een bijdrage levert aan leesbevordering. Daarbij is het voor de Bibliotheek belangrijk gerichte keuzes te maken waaraan mee te werken.
Omdat panelleden binnen een campagne leesbevordering belangrijker vinden dan het krijgen van een cadeau in de vorm van een boek of korting, is het goed om na te gaan of er andere vormen zijn waarop het lezen van boeken kan worden gestimuleerd tijdens een campagne.