BiebPanel onderzoek - Hoe krijg je niet-leden naar de Bibliotheek

In november-december was er een onderzoek onder niet-leden. Centrale vragen daarbij waren: welk beeld hebben niet-leden van de Bibliotheek, en waarom gaan niet-leden die graag lezen, muziek luisteren of films bekijken niet naar de Bibliotheek, terwijl de Bibliotheek hen wel veel te bieden heeft.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van CommunityLab, een online research community. Op dit online platform hebben 125 niet-leden (61 mannen en 64 vrouwen) diverse opdrachten uitgevoerd en met elkaar gediscussieerd over vrije tijd en vooral over de Bibliotheek. Deze niet-leden besteden hun vrije tijd aan activiteiten die ook door de Bibliotheek worden georganiseerd, zoals lezen, muziek luisteren en bezoek aan theater, filmhuis, museum of poppodium.

Ouderwets beeld
Het beeld dat niet-leden van de Bibliotheek hebben is vaak verouderd en komt uit de tijd toen men als kind naar de Bibliotheek ging: lange rijen boeken, stempelkaarten, één computer en gedateerde, vieze boeken.
De deelnemers werd onder andere gevraagd met wat voor auto ze de Bibliotheek associëren. Het meest vaak werd gekozen voor de Volkswagen T1. Zij kiezen hiervoor vanwege de nostalgische uitstraling (goede herinneringen aan vroeger). Daarnaast associeert men de ‘bus’ met rust, vakantie (veel boeken lezen op vakantie) en ontspanning. Maar ze zien de Bibliotheek ook als ouderwets en niet van deze tijd.
Dit verouderde beeld vormt voor velen een barrière om de Bibliotheek te bezoeken.

Moderne uitstraling
Na een bezoek geeft het merendeel aan verrast te zijn over de mate waarin de Bibliotheek met haar tijd is meegegaan. Vooral de digitaliseringsslag die de Bibliotheken gemaakt hebben, geeft niet-leden het vertrouwen dat de Bibliotheek met haar tijd is meegegaan. Wat niet-leden verrast is onder andere de uitgebreide websites, het online kunnen reserveren en verlengen, de aanwezigheid van e-books en games voor spelcomputers, de aanwezigheid van net-verschenen boeken, de associatieve werking van de zoeksystemen en de machines waarmee boeken geleend en teruggebracht kunnen worden.

Uitnodigend en inspirerend
De panelleden geven het belang aan van een uitnodigende Bibliotheek.
Een aantrekkelijk gebouw en inspirerend interieur maken de Bibliotheek bezoekwaardig. Het blijkt dat de aantrekkelijkheid van het gebouw waarin de Bibliotheek gevestigd is een belangrijke rol speelt bij het spontane bezoek van de Bibliotheek. Idealiter ziet men de Bibliotheek gevestigd in een mooi en inspirerend gebouw.
Een centrale locatie maakt een bezoek daarnaast nog makkelijker, zoals in de buurt van een buurthuis, theater of school, waardoor het bezoek aan de Bibliotheek gecombineerd kan worden met andere activiteiten. Ook een locatie gecombineerd met goede horeca kan de Bibliotheek aantrekkelijk maken voor een spontaan bezoek

Rust
Het drukke dagelijkse leven maakt dat mensen meer behoefte hebben aan rust en ontspanning. De bibliotheek ziet men als een baken van rust in deze steeds sneller wordende wereld.
De horeca veraangenaamt daarbij het verblijf in de Bibliotheek. Momenten waarop men wat eet of drinkt ziet men over het algemeen als momenten van rust. Ook geven niet-leden aan dat de horeca een plaats is waar bezoekers met elkaar kunnen praten, zonder de rust in de Bibliotheek te verstoren.