BiebPanel onderzoek – Online privacy

Deze peiling over ‘online privacy’ is onlangs gehouden onder alle leden van het BiebPanel, een klantenpanel van ruim 25.000 leden van meer dan 80 bibliotheken verspreid over Nederland. Landelijke vulden 18.000 panelleden het onderzoek in, waaronder 239 panelleden van Bibliotheek Het Groene Hart.

Belangrijkste uitkomst is dat een meerderheid zich zorgen maakt over online privacy. Het achterlaten van persoonlijke gegevens, het uitvoeren van online betalingen, identiteitsfraude, het zijn allemaal onderwerpen waar een groot deel van de ondervraagden in 2018 steeds vaker en beter over nadenkt ten opzichte van de jaren hiervoor.

Bruikbare tips

Landelijk wil ruim de helft van de ondervraagden beter geïnformeerd zijn en zoekt zelf naar bruikbare tips om beschermende maatregelen te nemen. In regio Het Groene Hart geldt dit voor bijna de helft van de panelleden. Mannen denken overigens vaker dan vrouwen dat zij goed op de hoogte zijn. Veel bibliotheekleden installeren antivirussoftware, vermijden sociale media, gaan voorzichtig om met het openen van mail van een onbekende afzender en plakken zelfs de camera op de laptop af. Vooral vrouwen en jongeren maken zich zorgen over misbruik van persoonlijke foto’s en over phishing maken 55-plussers zich duidelijk meer zorgen dan jongere panelleden.

Veel mensen vinden de informatie die verstrekt wordt door diverse instanties (banken, et cetera) niet goed te begrijpen en pleiten voor een praktische checklist of een stappenplan waarmee ze thuis uit de voeten kunnen.

Bibliotheek als informatieverstrekker

De behoefte aan informatie is groot. Acht op tien ondervraagden vindt de Bibliotheek een passende plek om informatie en advies te krijgen dit thema. Men ziet de Bibliotheek als laagdrempelig en neutraal en daardoor zeer geschikt om een brede doelgroep te informeren.

Denk mee met de Bibliotheek

Heeft u tips? Laat het ons weten via ons contactformulier of word lid van het BiebPanel. BiebPanel-leden ontvangen twee keer per jaar een uitnodiging voor een flitspeiling (een kort onderzoek over een actueel onderwerp) en twee keer per jaar een uitnodiging voor een regulier uitgebreider onderzoek.