Taalvisite vergroot woordenschat kinderen al na enkele maanden

Meer dan de helft van de betrokken leerkrachten en peuterleidsters geeft aan dat de taalontwikkeling en woordenschat van de kinderen aan het einde van het Taalvisite-traject behoorlijk tot flink gestegen is.

In 2019 deden 40 gezinnen mee aan Taalvisite van Bibliotheek Het Groene Hart. Bij dit project gaan Taalvisitevrijwilligers 15 x bij een gezin 'op visite'. Samen met de ouders lezen ze voor en de ouders krijgen allerlei tips zodat ze ook zélf hun kinderen kunnen helpen met lezen en taalontwikkeling. Zo verkleint Taalvisite taalachterstand bij kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar.

Plezier hebben in lezen is ontzettend belangrijk; voor de motivatie, de woordenschat en om te ervaren hoe gezellig samen lezen eigenlijk is. Voor veel taalarme gezinnen gaat er via Taalvisite echt een nieuwe wereld open. Volgens leerkrachten en peuterleidsters zijn de Taalvisite-kinderen blij met de wereld van boekjes en verhalen, trots op wat ze hebben geleerd en blij met de aandacht. “Hoewel het aanvankelijk soms een forse investering was om samen te lezen, heeft het kind er erg van genoten en veel opgestoken”, aldus één van de leerkrachten.

Ouders doen actief mee

Taalvisite werkt alleen als de ouders actief betrokken zijn bij Taalvisite, zodat zij ervaren hoe eenvoudig het is om samen (online) te lezen en taalspelletjes te doen, hoeveel plezier hun kind hieraan beleeft én dat de schoolprestatie op het gebied van taal flink verbetert - al binnen een paar maanden.

De Bibliotheek Het Groene Hart ontwikkelde het Heen-en-Weer-boekje dat contact tussen leerkracht, vrijwilliger en ouders op gang houdt. Samen met de vrijwilliger, werken de ouders tijdens Taalvisite aan concrete doelen die hen helpen om hun kinderen te ondersteunen op het gebied van taal en lezen. Denk aan: wat vindt mijn kind leuk om te lezen, wanneer gaan we samen boekjes uitzoeken in de Bibliotheek, wat is ons vaste voorleesmoment, geef ik zelf het goede voorbeeld en waar vind ik geschikte online prentenboeken en taalspelletjes? Naast tekst zijn in het Heen-en-Weer- boekje vooral ook pictogrammen opgenomen. Zo is het voor ouders die zelf niet of nauwelijks Nederlands spreken, mogelijk om te leren hun kinderen te helpen met taal en lezen.

Vroegtijdige preventie met Taalvisite

Taalvisite zet in op vroegtijdige preventie. Dit om de grote sociale en maatschappelijke problematiek waar laaggeletterden vaak mee te maken krijgen, voor te zijn. Voorlezen is hierbij ontzettend waardevol. Met slechts 15 minuten (voor)lezen per dag, neemt de woordenschat gemiddeld met 1.000 nieuwe woorden per jaar toe.

Landelijk onderzoek toont aan dat laaggeletterdheid vaak niet op zichzelf staat. Kinderen van taalzwakke ouders hebben zelf ook meer kans om laaggeletterd te worden. Zo kan een cyclus ontstaan. Bibliotheken spelen een steeds grotere rol bij het voorkomen van taalproblemen bij jeugd én bij het terugdringen van laaggeletterdheid bij volwassenen. Wanneer ouders via hun kinderen worden geïnspireerd om zelf ook beter te worden in Nederlands lezen en schrijven, zijn zij welkom bij het Taalhuis van de Bibliotheek.

Bibliotheek Het Groene Hart werkt voor Taalvisite samen met de gemeente Woerden, basisscholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, Welzijn Woerden en Taalvisitevrijwilligers.

 

Natuurlijk gaan we ook in 2020 door met Taalvisite. Scholen en kinderdagverblijven kunnen gezinnen aanmelden.