Taalvisite

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Taalvisitevrijwilligers gaan 15 keer een uur bij een gezin 'op visite'. Zij lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten.

Er is ruimte voor nieuwe gezinnen. Gezinnen worden aangemeld via de basisscholen en voor- en vroegschoolse peuterspeelzalen en vervolgens koppelen wij de gezinnen aan een taalvisitevrijwilliger.

Start een gezin eenmaal met Taalvisite, dan spelen vanaf dat moment ook de ouders een belangrijke rol. Ouders worden gestimuleerd om hun kind te helpen en ook te blijven voorlezen wanneer de taalvisitevrijwilliger is uitgelezen.  

Inloopspreekuur voor Taalvisite

Iedereen met een taalvraag of vragen over Taalvisite, is welkom bij het inloopspreekuur van het Taalhuis. Of stel een vraag tjdens het telefonisch spreekuur van onze taalconsulent (maandag, dinsdag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, telnr. 06 – 57 95 36 44).

Wilt u weten of Taalvisite iets is voor uw kind? Of wilt u zich als taalvisitevrijwilliger inzetten? Kom langs!

Spreekuur taalconsulent Woerden

  • Elke woensdag 10.00 - 12.00 uur
  • Bibliotheek Woerden, Meulmansweg 27

Spreekuur taalconsulent Montfoort

  • Elke dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
  • Huis van Ervaring Montfoort, Kasteelplein 7

Voor scholen en kinderdagverblijven

Het aanmeldformulier voor een gezin wordt ingevuld door ouders samen met school of kinderdagverblijf.

Taalvisite wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Gemeente Woerden, Gemeente Oudewater en Gemeente Montfoort

Voor taalvisitevrijwilligers

Wilt u zich inzetten voor Taalvisite?  
Bij Taalvisite helpen vele enthousiaste taalvisitevrijwilligers kinderen en hun ouders om taalachterstand te verkleinen. De betrokkenheid van deze taalvisitevrijwilligers maakt van Taalvisite een groot succes! 

Wilt u taalvisitevrijwilliger worden en voorlezen bij gezinnen? Meld u dan aan via onderstaande knop "aanmelden als taalvisitevrijwilliger". Voor meer informatie kunt u mailen naar Brigitte van Leeuwen via brigitte.vanleeuwen@bibliotheekhgh.nl.

Taalvisite in de praktijk

Onze collega's van DOK Delft hebben in beeld vastgelegd hoe Taalvisite in de praktijk werkt. In het onderste filmpje is een gezin gefilmd waarbij thuis wordt voorgelezen.

Taalvisite vergroot woordenschat kinderen al na enkele maanden

Contact

Voor meer informatie over Taalvisite, kunt u contact opnemen met Bibliotheek Het Groene Hart.
Via e-mail brigitte.vanleeuwen@bibliotheekhgh.nl of telefonisch op 0348 441941.

Cijfers en ervaringen

Door slechts 15 minuten (voor)lezen per dag neemt de woordenschat gemiddeld  toe met 1000 nieuwe woorden per jaar.

De grootste winst is dat kinderen plezier in lezen krijgen. Hierdoor gaan de kinderen automatisch meer lezen, wat een enorme taalwinst en vergroting van de woordenschat oplevert.

"Het jongste kind van het gezin waar ik voorlees, wordt nu niet meer alleen voorgelezen door de zus of vader, maar sinds kort leest ook de moeder voor. En aan de oudste merk je dat ze het lezen echt leuk vindt, van alle woorden die zij niet kent probeert ze nu zelf de betekenis te vinden".
- Taalvisitevrijwilliger.