Bibliotheek Het Groene Hart: Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor Bibliotheek Het Groene Hart is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt (in de bibliotheek, via de website of op andere wijze), altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Denk hierbij aan uw naam en adres, maar ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens en die van kinderen voor wie u de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt en die met uw toestemming gebruik maken van onze diensten, voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van uw bibliotheekabonnement, waaronder registratie van geleende en geretourneerde werken en het innen van abonnementsgelden. Naam en geboortedatum worden gebruikt om het type abonnement (jeugd of volwassene) te bepalen, en geboortedatum wordt ook gebruikt voor de Kijkwijzer en voor toegang tot bepaalde collectieonderdelen.
 • Het versturen van nota’s en herinneringsmails, waarvoor uw adresgegevens en eventueel e-mailadres worden gebruikt.
 • Contact met u opnemen en reageren op uw vragen.
 • U informeren over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van onze bibliotheek.
 • Het versturen van nieuwsbrieven om u te informeren, interesseren en betrekken. U kunt zich altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief.
 • Voor statistieken en onderzoek naar onze dienstverlening.
 • Het verbeteren van onze website en dienstverlening.
 • Ter verwerking van automatische incasso.
 • Ter controle van legitimatie (zonder opslag van gegevens).
 • Het bieden van aanvullende diensten via bijvoorbeeld www.bibliotheek.nl en www.onlinebibliotheek.nl.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens en die van de door u genoemde kinderen, voor zover zij jonger dan 16 jaar zijn (conform artikel 8 AVG).

Andere verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden alleen plaats wanneer u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Verzamelen van persoonsgegevens

Bij inschrijving als lid vragen wij de volgende basisgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • IBAN-nummer bij automatische incasso
 • Legitimatie ter controle

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Gebruik van persoonsgegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketing (zoals aanbiedingen op maat) en onderzoek (zoals naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Hiervoor gebruiken wij Whize Klantsegmentatie-data en tools van Whooz. U kunt altijd aangeven dat u dit niet wilt, bij het verstrekken van uw gegevens of via onze contactgegevens.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens ons bepaalde diensten en producten leveren. Wij eisen van deze dienstverleners dat zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de afgesproken doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw toestemming.

Specifieke situaties

 • Interbibliothecair leenverkeer:
  Bij aanvragen via interbibliothecair leenverkeer geven wij enkele van uw persoonsgegevens door aan de betreffende bibliotheek. De zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek.
 • Websites www.bibliotheek.nl en www.onlinebibliotheek.nl:
  Als lid kunt u gebruikmaken van diensten onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn wij en de KB gezamenlijk verantwoordelijk. Voor de toegang worden gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres en gepseudonimiseerd koppelnummer verwerkt.
 • Door ons ingeschakelde hulppersonen:
  Wij kunnen externe partijen inschakelen voor bepaalde verwerkingen. Met deze partijen maken wij afspraken over het gebruik, de beveiliging en geheimhouding van gegevens.
 • Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen:
  Wij kunnen wettelijk verplicht zijn uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties. Dit doen wij alleen wanneer dit wettelijk vereist is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring op onze website: www.bibliotheekgroenehart.nl/cookies.html.

Statistische analyse door Adobe Analytics

Onze website gebruikt Adobe Analytics om ons online aanbod te optimaliseren. Wij voldoen aan de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Vragen en recht op inzage en correctie

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u deze inzien, wijzigen, beperken of laten verwijderen, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bibliotheekhetgroenehart.nl. Wij kunnen om uw legitimatie vragen en zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen voor inzage.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet in deze verklaring staan vermeld. In dat geval nemen wij contact met u op.

Contactgegevens

Voor vragen over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid kunt u contact opnemen via:

De Bibliotheek Het Groene Hart
Meulmansweg 27
3441 AT Woerden
0348 441941
avg@bibliotheekhgh.nl
BTW-nummer: 8155.32.180.B01
KvK-nummer: 30211154

 

Laatst gewijzigd: juni 2024